รูปภาพหน้าแรก
เว็บไซต์เก่า เว็บไซต์ใหม่

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำเว็บไซต์ใหม่
ผู้ใช้งานยังสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมได้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2559